سوئیچ شبکه چیست؟

meraj 2022/02/05
سوئیچ شبکه چیست؟

سوئیچ شبکه چیست؟

مقصود از سوئیچ شبکه، سخت افزاری بسیار کوچک است که قادر به متمرکز سازی ارتباطات صورت گرفته مابین چندین دستگاه و وسیله ی ارتباطی در یک شبکه ی LAN (Local Area Network) می باشد .

در گذشته، پیش از رایج شدن روترهای پهن باند، استفاده از دستگاه های اِترنتی سوئیچی مجزا و مستقل در شبکه های خانگی، بسیار معمول بوده است. اما امروزه، سوئیچ های اترنتی مستقیماً و به عنوان بخشی از هستهی حافظه درون روترهای پهن باند تعبیه شده اند.

با این حال، هنوز هم سوئیچ های شبکه ای سطح بالا در بسیاری از جاها مورد استفادۀ شرکت ها و مراکز داده می باشند.

سوئیچ شبکه

تکنولوژی سوئیچ های شبکه:

در حالی که امکانات و قابلیت های سوئیچینگ در اغلب شبکه ها از جمله ATM و Token Ring وجود دارد، با این حال امروزه بهره گیری از سوئیچ های اترنتی معمول تر است.

برای مثال، سوئیچ های اترنتی Mainstream قادر به پیشتیبانی از سرعت های ۱Gbps ( به ازای هر لینک) هستند؛ در حالی که سوئیچ های سطح بالایی که در مراکز داده ای بکار گرفته می شوند، غالباً قادر به پیشتیبانی از سرعت های ۱۰ Gbps می باشند.

نقش سوئیچ ها در برپاسازی شبکه های بیسیم:

سوئیچ های شبکه ای قادر به پشتیبانی از تقریباً همه گونه دستگاه و وسیله ای ارتباطی می باشند. بطوری که برای دستگاه های اترنتی، قادر به تأمین سازی چهار یا هشت کانکشن هستند؛

حال آنکه سوئیچ های که در شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرند، می توانند ۳۲ تا ۱۲۸ کانکشن را پشتیبانی نمایند.

علاوه بر این، امکان مرتبط و متصل سازی سوئیچ ها به یکدیگر نیز وجود دارد. این کار تحت روشی موسوم به daisy chaining صورت می پذیرد و به موجب آن شمار بتدریج بیشتری از دستگاه ها و وسائل ارتباطی به یک شبکهی LAN افزوده می گردد.

سوئیچ شبکه

سوئیچ های مدیریت شونده و غیر مدیریت شونده:

سوئیچ های شبکه ای معمولی همچون سوئیچ هایی که در روتر کاربران خانگی وجود دارند، بجز اتصال به برق، نیازمند هیچ گونه پیکربندی خاصی نمی باشند؛حال آنکه سوئیچ های گران قیمت تری که استفادۀ شرکتی دارند و می توانند قابلیت های به مراتب سطح بالاتری ارائه کنند، از قابلیت کنترل و مدیریت شوندگی برخوردارند.

از جملهی آنها می توان به monitoring SNMP ، link aggregation و QoS اشاره کرد . سوئیچ های مدیریت شوندۀ مرسوم، بر مبنای کنترل پذیری و از طریق واسط های خط فرمانی به سبک یونیکس ساخته می شوند.

در هر حال، در خصوص این گونه سوئیچ ها می توان به سوئیچ هایی موسوم به smart switch اشاره کرد که غالباً مورد توجه شرکت های نوظهور و رده میانی می باشند. این سوئیچ ها همچون روترهای خانگی از واسط هایی وب محور پشتیبانی می نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید تجهیزات شبکه با واتساپ فروشگاه چاووش ۱۱۰ در ارتباط باشید.